Pilkojor

Levande pil är ett fantastiskt material när man snabbt vill få upp en struktur i sin utemiljö.

Passar såväl i privata trädgårdar som i offentliga miljöer t.ex. på skolgårdar och äldreboenden.
Vi bygger allt ifrån pilkojor och tunnlar till staket och växtstöd.
Vi har även kunskapen om hur man sköter om sina pilbyggen för att få en hållbar lösning.

2017 kom Strålskyddsmyndigheten med nya direktiv angående hur stor mängd UV-strålning barn får utsättas för. Detta ledde till att många förskolor och skolor fick se över sin utemiljö och snabbt vidta åtgärder för att skapa mer skugga på sina gårdar.

Att bygga i pil blev ett populärt alternativ där man såg ett mervärde i materialet med att kunna skapa spännande organiska former samt att man tillför mer grönmassa till skolgårdarna.

Vi har sedan dess byggt i levande pil på flera ställen i Göteborg med omnejd.

Här nedan kan du se några projekt vi jobbat med.