Skötsel

Vill du ha hjälp med återkommande skötsel i din trädgård?

Vi utför olika typer av skötsel, såsom:

+ Vår- och höststädning
+ Ogräsrensning
+ Kantskärning
+ Gödsling
+ Skadedjursbekämpning
+ Gräsklippning och trimning

Som kund kan du även välja att abonnera på våra tjänster med den frekvens som passar dig och din trädgård, exempelvis en gång/år, en gång/mån eller en gång/vecka.

Välj själv vilken skötselnivå du vill ha i din trädgård.