Anläggning

Funderingar kring en ny plantering eller ny häck?

Oavsett om du vill ha hjälp med anläggning av en mindre plantering, häck eller hela din trädgård så har vi kunskap att utföra det. Vi erbjuder även helhetslösningar med att ta fram växtförslag, inköp av växter, val av rätt typ av jord samt plantering.

Grävarbeten som behöver utföras med maskin i samband med anläggningen utförs av pålitliga underentreprenörer. Detta gäller även alla typer av trä och stenarbeten; altan, räcken, murar, trappor, plattläggning etc.

Hör av dig vid förfrågan.