Anläggning

Vi kan utföra mindre gräv- och anläggningsarbeten så som stenläggningar och gångar. Men även större träd och häckplanteringar som kräver grävmaskin. Att omvandla en gräsmatta till en fin plantering eller skrapa fram en vacker berghäll är uppgifter vi gärna tar oss an!

Vid större anläggningar tar vi hjälp av pålitliga underentreprenörer.