Lieslåtter

Att anlägga en äng är det många som drömmer om. Eller rättare sagt att HA en äng står högt på mångas önskelista.

För att få en äng till en hållbar lösning finns det flera viktiga faktorer man behöver känna till.

  • Val av jord är helt avgörande för resultatet.
  • Även växtvalet är oerhört viktigt; behöver ängen tåla salt, torka, översvämning, skugga?
  • Den årliga skötseln kräver kunskap och ett tränat öga för att se när det är dags för de olika skötselmomenten såsom fagning och lieslåtter.

 

Vi vet hur man anlägger ängen samt hur man sköter den på bästa sätt för att den skall utvecklas till en hållbar biotop som gynnar biologisk mångfald och blir ett hem och en restaurang åt humlor, fjärilar och andra små fina kryp.