Integritetspolicy

Integritetspolicy för Ale Trädgård
Vi på Ale Trädgård värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi utformat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi samlar in, använder och skyddar den information som du lämnar till oss.

Vilken information samlar vi in?
Vi samlar endast in personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss via vårt kontaktformulär på vår webbplats. De personuppgifter som vi kan samla in är ditt namn, din e-postadress och det meddelande som du skickar till oss.

Hur använder vi din information?
Vi använder den information som du lämnar till oss enbart för att kunna besvara ditt meddelande och för att kunna ge dig den information som du begär. Vi använder inte din information för något annat syfte utan ditt uttryckliga medgivande.

Hur skyddar vi din information?
Vi vidtar åtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förlust. Endast auktoriserade personer har tillgång till din information och vi lagrar den på en säker server.

Delar vi din information med någon annan?
Vi delar inte din information med någon annan part utan ditt uttryckliga medgivande. Vi säljer, hyr inte ut eller byter ut din information med tredje part.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att begära information om vilken information vi har om dig, rätta eventuella felaktigheter, radera din information eller begränsa vår användning av den. Du har också rätt att invända mot vår behandling av din information och att begära att vi överför informationen till en annan organisation. Kontakta oss om du har några frågor eller önskar utöva dina rättigheter.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy när som helst och utan förvarning. Vi rekommenderar därför att du läser igenom policyn regelbundet.

Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller vår hantering av din information, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@aletradgard.se.